Att sättas på prov

Ingen har nog undgått att världen drabbats av virus. Jag har tänkt många tankar kring jorden och mänskligheten under ganska lång tid. Att få ner stora och ibland väldigt abstrakta tankar till en vettig reflektion kan vara svårt, utmanade och inte bara väldigt provocerande för den som inte ger det sin egen eftertanke utan också [...]

Jag är jag. Du är du.

Vet du att vi är olika? Självklart vet du det. Alla vet att ingen är en exakt kopia av en själv. Vi ser olika ut. Vi rör oss olika. Människor är längre, kortare, tjockare eller smalare än varandra. Människor har olika färger på hud, hår och ögon. Biologiskt är vi uppbyggda på samma sätt. Vi [...]

8. En del av något större! – Om att göra det som driver dig

Alla har vi drömmar och många har mål. Ibland vet vi inte varför saker sker, varför vi gör saker eller varför det blir som det blir. Det kan ju vara både negativa och positiva saker men jag tänker att vi ska fokusera på det positiva.  Alla har vi drivkrafter. Vi vet inte alltid vilka de [...]